Formål

Opprinnelse, intensjon og formål

Næringsutvikling er en meget viktig aktivitet i alle kommuner. For å bidra til en fortsatt positiv utvikling i distriktets næringsliv, og derigjennom som en betydelig faktor i den totale samfunnsutviklingen, er Heim  Aktivum AS etablert. Selskapet vil med sin kapital og sin kompetanse bidra til nyetableringer og utvikling, og særlig legge til rette for grundervirksomhet, innovasjon og nyskapning.


Grunnleggerne av Heim Aktivum har alle et genuint ønske om å bidra til slik utvikling, og er alle innstilte på også i fremtiden i størst mulig grad å være en positiv aktør for å bidra til å oppnå målsettingen.

 

Det er en felles holdning fra etablererne at disposisjoner fra fondet skal bidra til å løfte grundervirksomheter fra ide- og planleggingsstadiet til sunn kommersiell aktivitet med utgangspunkt i Heim. Innovasjonsarbeid i allerede etablerte virksomheter kan også gis økonomisk støtte fra fondet.


Økonomisk bistand gis primært i form av egenkapitalfinansiering eller i særlige tilfeller som tilskudd.  Egenkapitalfinansiering kan konverteres til eierkapital, men fondet har ikke som formål å være en langsiktig eier i nyetablerte selskaper.
2019 © Heim Aktivum