Styret

Styret i Heim Aktivum AS består av:

- Fartein Kjørsvik   -  styrets leder

- Kristin Kjønsvik   -  styremedlem

- Jakob Nørbech   -    styremedlem

- Emil Solberg        -    styremedlem


2019 © Heim Aktivum